زیست مگ

کاشت پیاز سنبل در آب

کاشت پیاز سنبل در آب یکی از زیباترین اجزای سفره هفت سین نوروز، گل سنبل است که به رنگ‌های مختلف در سفره هفت سین قرار داده می‌شود. دوره گلدهی سنبل در اوایل بهار است. اگر می‌خواهید این گل زیبا را برای گذاشتن بر سر سفره هفت سین خود پرورش دهید،…

بیماری های گیاه پیله آ

بیماری های گیاه پیله آ گیاه پیله آ مانند همه گیاه‌های دیگر ممکن است دچار آفت شود. از جمله بیماری های گیاه پیله آ که آسیب جدی به این نوع گیاه می‌زنند شپشک ‌آرد‌ آلود، شته‌ها و کنه‌های تار عنکبوتی می‌باشند. از دیگر آفت‌های گیاه پیله آ قارچ…

چگونه بیماری حسن یوسف را درمان کنیم؟

چگونه بیماری حسن یوسف را درمان کنیم؟ چگونه بیماری حسن یوسف را درمان کنیم؟ جواب: گل حسن‌یوسف مانند همه گل‌های دیگر ممکن است دچار آفت شود. از جمله آفت‌هایی که آسیب جدی به این نوع گیاه می‌زنند شپشک ‌آرد‌ آلود و شته‌ها می‌باشند. دراین مقاله با…