پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی گل و گیاه تبریز

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی گل و گیاه تبریز پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی گل و گياه و گیاهان داروئی ایران-تبریز همزمان با هفدهمین نمایشگاه تخصصی فضای سبز و تجهیزات گلخانه ای…