رشد علفی کاکتوس و نازک شدن کاکتوس

دسته بندی ها :
رشد علفی کاکتوس و نازک شدن کاکتوس

رشد علفی کاکتوس ها یا نازک شدن کاکتوس ها

کاکتوس ها جز گیاهانی هستند که  برای رشد خوب خود نیاز به نور خورشید دارند هر چه این نور کمتر شود رشد گیاه کمتر و نامتعارف تر شده و کاکتوس دچار تغییر شکل می گردد که به اصطلاح رشد علفی می گویند. کاکتوس هایی که در خانه نگهداری می شوند حتی پر نور ترین قسمت پشت پنجره هم مواقعی نمی تواند نیاز نوری برخی از گونه ها را برطرف کند. وقتی که نیاز نوری آن ها برطرف نشود، رشد خود را به صورت نامتعارف آغاز می کنند و به اصطلاح به طرف نور کشیده می شوند. رنگ پریدگی کاکتوس هم می تواند به دلیل کم نوری باشد

رشد علفی کاکتوس

اکثر کاکتوس ها روزانه حداقل به دو تا سه ساعت نور نیاز دارند. شاید بعضی از آن هایی که به تازگی کاکتوس نگهداری می کنند فکر کنند که این نوع رشد عادی است ولی این یک رشد غیر طبیعی است و باید جلوی آن گرفته شود.

 

درمان رشد علفی:

درمان آن کار راحتی است. اگر زود فهمیده باشید که کاکتوس شما به علت کم نوری تغییر شکل داده باید آن را کم کم به محلی با نور زیاد ببرید. اگر به یکباره کاکتوس را از جای کم نور به جای پر نور ببرید کاکتوس دچار آفتاب سوختگی می شود. باید طی چند هفته هر روز مقداری کاکتوس را به نور مناسب نزدیک کنید. وقتی نور مناسب به کاکتوس برسد کاکتوس رشد عادی خودرا آغاز می کند. کاکتوس دیگر شکل و شمایل اولیه خود را پیدا نمیکند ولی حداقل از این به بعد رشد و شکل اصلی خود را پیدا می کند

رشد علفی کاکتوس

شاید لازم باشد کاکتوس را با نخ به جایی ببندید یا شاید مجبور باشید قسمت که بد رشد کرده را از کاکتوس جدا کنید. بعضی مواقع می توانید یک کاکتوس تغییر شکل داده شده را به چند کاکتوس کوچکتر سالم تقسیم کنید که به رشد عادی خود در نور مناسب ادامه دهند.

نکته مهم: کاکتوس ها و ساکولنت ها در زمستان و موقع خواب به نور زیادی احتیاج ندارند .

مطالب مرتبط

نظرات شما

X
قالب فروشگاهی